De VN over het belang van duurzaam toerisme

We spraken UNWTO Secretaris-Generaal Taleb Rifai over verantwoord reizen en de rol die wij allemaal kunnen spelen voor een betere, duurzamere toekomst door toerisme

De 70e Algemene Vergadering van de VN heeft 2017 uitgeroepen tot Internationaal Jaar van Duurzaam Toerisme voor Ontwikkeling

De 70e Algemene Vergadering van de VN heeft 2017 uitgeroepen tot Internationaal Jaar van Duurzaam Toerisme voor Ontwikkeling

Categorie Tips & tricks

Datum 15/03/2017

De 70e Algemene Vergadering van de VN heeft 2017 uitgeroepen tot Internationaal Jaar van Duurzaam Toerisme voor Ontwikkeling. Ondersteund door de Wereldtoerismeorganisatie (UNWTO), de gespecialiseerde VN-organisatie die zich bezighoudt met toerisme, zal dit jaar getracht worden het bewustzijn te vergroten onder overheden, bedrijven en toeristen, over de rol die zij spelen bij het gebruiken van toerisme als een katalysator voor een positieve verandering.

Het #IY2017 − het Internationale Jaar − zal de rol van toerisme op de volgende vijf belangrijke gebieden promoten:

  1. Inclusieve en duurzame economische groei
  2. Sociale inclusiviteit, werkgelegenheid en terugdringen van armoede
  3. Hulpbronnenefficiëntie, milieubescherming en klimaatverandering
  4. Culturele waarden, diversiteit en erfgoed
  5. Onderling begrip, vrede en veiligheid

Bij momondo hebben wij een kijk op de wereld waarbij onze verschillen een bron van inspiratie en ontwikkeling zijn, niet van intolerantie en bevooroordeeldheid. Ons doel is om iedereen moed in te spreken en aan te moedigen om nieuwsgierig te blijven en om ruimdenkend te zijn, zodat we allemaal kunnen genieten van een betere, meer gevarieerde wereld.

Wij staan pal achter ons doel en stralen dit ook uit, en daarom zijn wij verheugd dat we in de gelegenheid zijn om de betekenis en het belang van duurzaam toerisme te bespreken met de Secretaris-Generaal van de UNWTO, Taleb Rifai.

https://youtu.be/KI6zLywlrss

Wat kenmerkt de toerismesector vandaag de dag?

In de afgelopen decennia heeft de toerismesector o.a. bewezen de kracht te hebben om economische ontwikkeling teweeg te brengen en banen te creëren. Toerisme vertegenwoordigt 10% van het mondiale BNP, 7% van de wereldhandel en 1 op de 11 banen, dus vandaag de dag is toerisme een belangrijke sociaaleconomische sector.

Daar komt nog bij dat toerisme, met meer dan 1,2 miljard mensen die per jaar een reis over de grens maken, ook een stuwende kracht is achter interculturele dialoog, sociale inclusiviteit, vrede en verzoening en duurzame ontwikkeling.

Dit kwam tot uitdrukking toen de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het jaar 2017 uitriep als het Internationaal Jaar van Duurzaam Toerisme voor Ontwikkeling en het opnemen van toerisme als onderdeel van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen die wereldleiders eind 2015 overeenkwamen, om ons te leiden tot 2030.

Tegelijkertijd zien wij een diversificatie van de sector voor wat betreft nieuwe bestemmingen en bronmarkten, het groeiende effect van de technologie en de veranderingen in de wensen van de consument, waarbij ik met name de zoektocht naar authenticiteit en ervaringen wil onderstrepen.

Kunt u enkele uitdagingen waar het toerisme mee geconfronteerd wordt opnoemen en verklaren?

Voor de UNWTO zijn er in principe drie grote gebieden met uitdagingen en mogelijkheden:

Technologieën en hun toepassingen in de sector

Technologie vertegenwoordigen een enorm potentieel voor de sector voor wat betreft de zakelijke activiteiten, management en kennis. Wij moeten mikken op het bouwen van “slimme bestemmingen” waar technologie een faciliterende rol heeft voor een duurzamere en meer concurrerende toeristensector.

Veilig en vlot reizen

We hebben strategieën nodig voor bevordering van de integratie van toerisme in veilige en beveiligde structuren, in combinatie met het promoten van reisfaciliteiten en mechanismen voor vlotter reizen, zoals e-visums.

Duurzaam toerisme en de bijdrage van de sector aan het duurzame ontwikkelingsprogramma, de “Sustainable Development Agenda”.

In 1950 waren er 25 miljoen internationale toeristen, in 2016 zijn we de 1,2 miljard gepasseerd en tegen 2030 zullen we op de 1,8 miljard zitten volgens de prognose van de UNWTO. De groei brengt verantwoordelijkheden met zich mee en de gehele sector dient duurzaam handelen te omarmen, de reizigers zelf inbegrepen.

Groei brengt verantwoordelijkheid met zich mee
Groei brengt verantwoordelijkheid met zich mee

Het jaar 2017 is verkozen tot Internationaal Jaar van Duurzaam Toerisme voor Ontwikkeling. Waarom nu?

De verkiezing van 2017 tot Internationaal Jaar van Duurzaam Toerisme voor Ontwikkeling door de Algemene Vergadering van de VN komt op een uiterst geschikt moment. Door de groei en de transversale aard is toerisme een sterk stuwende kracht geworden voor het bevorderen van duurzame ontwikkeling onder de drie pilaren: de economische pilaar, de sociale pilaar en de milieupilaar.

De waarde hiervan wordt erkend, zoals gezegd, door toerisme op te nemen in de lijst van sectoren die bijdragen tot de eerdergenoemde 17 Sustainable Development Goals (SDGs).

Het jaar zelf biedt een unieke gelegenheid om deze boodschap te promoten en alle belangenpartijen in te schakelen voor het teweegbrengen van effectieve veranderingen in beleid en bedrijfsactiviteiten die kunnen worden omgezet tot meer duurzaamheid van de toerismesector.

Ecotoeristen in de Mekongdelta in Vietnam
Ecotoeristen in de Mekongdelta in Vietnam

Hoe staan verantwoord reizen en duurzame ontwikkeling in verband met elkaar?

Nou, er zal geen toerismesector bestaan in de toekomst als het niet gebaseerd is op de beginselen van duurzaamheid, zoals bescherming van milieu, instandhouding van culturen en respect voor lokale gemeenschappen.

Toerisme kan enorme voordelen met zich meebrengen, mits het op de juiste manier gestuurd en bestuurd wordt, bijvoorbeeld met het vergroten van de bewustwording rond ecovriendelijk handelen, het bevorderen van werkgelegenheid met goeie banen en een focus op gelijke kansen en het bewerkstelligen van economische ontwikkeling voor lokale gemeenschappen.

Als de toerismesector, de reiziger inbegrepen, zich echter niet verbindt aan deze beginselen, dan kan de sector een negatief effect veroorzaken en daarom is verantwoord reizen essentieel om ervoor te zorgen dat we allemaal werken naar een duurzamere toekomst.

Wat is verantwoord reizen?

Een verantwoorde reis is een reis waarbij het milieu, de cultuur en de lokale gemeenschappen worden gerespecteerd en waarbij sociaaleconomische voordelen worden gepromoot voor een ieder. Het varen over de machtige Mekongrivier in een langzame boot. Genieten van de authentieke gerechten van een straatventer in Marokko. De mysteries van het leven overpeinzen temidden van de oeroude begraafplaatsen van Angkor.

De diversiteit van onze wereld verenigt ons en stelt ons in staat om het beste van de lokale culturen en gemeenschappen te leren kennen, daarmee in contact te komen en ze te ervaren. We zullen allemaal betere mensen worden als wij mens en planeet in ere houden tijdens onze reis.

De diversiteit van onze wereld verenigt ons en stelt ons in staat om het beste van de lokale culturen en gemeenschappen te leren kennen, daarmee in contact te komen en ze te ervaren
De diversiteit van onze wereld verenigt ons en stelt ons in staat om het beste van de lokale culturen en gemeenschappen te leren kennen, daarmee in contact te komen en ze te ervaren

Men zou kunnen zeggen dat de sociale effecten, de economische effecten en de milieueffecten ertoe zouden moeten leiden dat we minder gaan reizen. Waarom zijn reizen en toerisme zo belangrijk?

Reizen en toerisme scheppen werkgelegenheid (vooral voor vrouwen en jongeren), mensen krijgen kansen op een beter leven, er worden hulpbronnen gegenereerd voor de bescherming van cultuur en milieu, plattelandsgebieden en stedelijke gebieden worden nieuw leven ingeblazen, mensen komen nader tot elkaar en we worden ook nog eens betere mensen.

In 1950 reisden er slechts 25 miljoen mensen internationaal. Tegenwoordig is toerisme niet alleen onderdeel van onze cultuur geworden, het is een expressie van de waarachtige nieuwsgierigheid van de mens om de wereld te ontdekken, maar het is ook een recht op zich.

Toerisme zal blijven toenemen, zoals het in de afgelopen jaren deed. Volgens de eerdergenoemde prognose van de UNWTO zullen in 2030 zo’n 1,8 miljard mensen over de wereld reizen. Dit is een realiteit die we niet kunnen veranderen, maar we kunnen er wel aan werken om het maximale uit de voordelen hiervan te halen en de mogelijke negatieve effecten te minimaliseren. Er bestaat geen slechte groei, alleen groei die slecht gestuurd wordt. Dit is waar het in het Internationale Jaar om draait.

Volgens de VN draagt het reizen bij aan het versterken van de wereldvrede. Kunt u dit nader toelichten?

Dit kan een uiterst simpel en voor-de-hand-liggend concept zijn, maar ook eentje met een enorme terugslag. We nemen ook een nieuwe denktrant en nieuwe gevoeligheden mee over de kwesties, zorgen en uitdagingen van de buitenwereld.

Met deze aanpak heeft toerisme bijgedragen aan interculturele dialoog en heeft het landen bijgestaan in verzoeningsprocessen. Dit is een van de pilaren waar veel aandacht aan geschonken moet worden want de winst daaruit is op velerlei manieren broodnodig.

Koop lokale producten als je op reis bent - bijvoorbeeld op deze straatmarkt in Bolivia
Koop lokale producten als je op reis bent – bijvoorbeeld op deze straatmarkt in Bolivia

Wat hoopt u gedurende het Jaar te bereiken?

We hebben hoge verwachtingen die letterlijk dagelijks evolueren, dankzij de toewijding van alle partijen die betrokken zijn bij het Internationale Jaar. Ik denk dat de UNWTO en alle partijen tevreden zullen zijn als we het bewustzijn kunnen vergroten van degenen die wel en niet betrokken zijn bij de toerismesector, als we de positie van de toerismesector aan de basis van het ontwikkelingsprogramma kunnen verbeteren en als we in alle samenlevingen beter inzicht scheppen in de dimensies en de enorme voordelen van toerisme.

Aan het eind van het Jaar zouden overheden, bedrijven en toeristen meer bewust moeten zijn van de rol die zij kunnen spelen voor een betere toekomst door toerisme.

Is het mogelijk voor een onafhankelijke reiziger om echt een verschil te maken?

Natuurlijk. Een simpele handeling kan grote gevolgen hebben. Bijvoorbeeld het beschermen van het erfgoed dat wij bezoeken, het kopen van lokale producten, het niet ondersteunen van handelingen die mensenrechten schenden, dit zijn allemaal instellingen die reizigers zouden moeten hebben. Denk je zo’n actie eens in en vermenigvuldig dit dan met miljarden toeristen en stel je dan voor wat voor een effect dat zou kunnen hebben.

Sluit je aan bij de beweging Open Our World en lees de UNWTO-tips voor een verantwoordelijke reiziger

Originele publicatie

15/03/2017